DEUTSCH < > POLNISCH  Dolmetschen und Übersetzen
POLSKI < > NIEMIECKI  Tłumaczenia ustne i pisemne

Verstehen und verstanden werden, trotz Sprachbarrieren

Ich bin seit 1985 ausschließlich als freiberuflicher Dolmetscher und Übersetzer der polnischen Sprache tätig. Meine Tätigkeit übe ich nicht nur in Wiesbaden aus, wo ich wohne, sondern in ganz Deutschland und im Ausland. Ich biete höchst professionelle Leistungen im Bereich des Dolmetschens und Übersetzens aus der polnischen in die deutsche und aus der deutschen in die polnische Sprache an. Absolute Diskretion und Vertraulichkeit sind für mich selbstverständlich.

Leistungen

Dolmetschen
 • Simultandolmetschen
 • Flüsterdolmetschen
 • Konsekutivdolmetschen
 • Verhandlungsdolmetschen
Übersetzen
 • Beglaubigte Übersetzungen
 • Fachübersetzungen
 • Einfache Übersetzungen

Schwerpunkte der Tätigkeit

 • Dolmetschen und Übersetzen für die Justizbehörden und Organe der öffentlichen Verwaltung
 • Konferenzdolmetschen für die Auftraggeber aus der Wirtschaft und Politik sowie für Radio- und Fernsehsender
 • Übersetzen von Texten aus den Bereichen Recht, Wirtschaft, Werbung, Informationstechnologie sowie Medizin

 

Rozumieć i być zrozumianym, pomimo barier językowych

Od roku 1985 pracuję wyłącznie w charakterze tłumacza ustnego i pisemnego języka polskiego w ramach wolnozawodowej działalności gospodarczej. Zlecenia realizuję nie tylko w Wiesbaden, gdzie mieszkam, ale w całych Niemczech i zagranicą. Oferuję nadzwyczaj profesjonalne usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych z języka polskiego na niemiecki oraz z języka niemieckiego na polski. Absolutna dyskrecja i poufność są dla mnie oczywiste.

Usługi

Tłumaczenia ustne
 • Tłumaczenia symultaniczne
 • Tłumaczenia szeptane
 • Tłumaczenia konsekutywne
 • Tłumaczenia asystenckie
Tłumaczenia pisemne
 • Tłumaczenia przysięgłe
 • Tłumaczenia specjalistyczne
 • Tłumaczenia ogólne

Zakres specjalizacji

 • Tłumaczenia ustne i pisemne na potrzeby organów wymiaru sprawiedliwości i administracji publicznej
 • Tłumaczenia konferencyjne dla zleceniodawców ze świata gospodarki i polityki oraz dla na potrzeby radia i telewizji
 • Tłumaczenia pisemne tekstów z dziedziny prawa, ekonomii, reklamy, technologii informacyjnej oraz medycyny